Author: ofiradmin

UTI

אופיר העביר בחברת UTI   סדנא למנהלים בכירים בכתיבת מיילים באנגלית עסקית. הסדנא זכתה לתשבוחות מרובות בקרב משתתפיה. להלן מספר אמירות וציטוטים לאחר סיום הסדנא אופיר …